Inschrijven2016-12-03T11:25:33+01:00

Inschrijven.

 

SCHRIJF JE IN ALS LID VAN ODS.

 

Voornaam

Voorletters

Achternaam

Tussenvoegsel(s)

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geslacht
manvrouw

Geboortedatum

Telefoonnummer

Uw e-mail

Bankrekeningnummer (IBAN)

Ten name van (indien anders dan boven vermeld)

De betaling van de contributie en eventuele spelerskaart kan alleen geschieden via automatische incasso. U kunt uw bank binnen een maand na afschrijving om terugbetaling verzoeken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de automatische incasso. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat. Raadpleeg voor verdere bepalingen de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de volleybalvereniging ODS om per kwartaal de contributie en voor spelende leden de spelerskaart te incasseren. De contributie en kosten van de spelerskaart worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief

Ik geef toestemming om foto's waar ik op sta te gebruiken op de website/nieuwsbrief.