Inschrijven.

 

SCHRIJF JE IN ALS LID VAN ODS.

 

  Voornaam

  Voorletters

  Achternaam

  Tussenvoegsel(s)

  Straat

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Geslacht
  manvrouw

  Geboortedatum

  Telefoonnummer

  Uw e-mail

  Bankrekeningnummer (IBAN)

  Ten name van (indien anders dan boven vermeld)

  De betaling van de contributie en eventuele spelerskaart kan alleen geschieden via automatische incasso. U kunt uw bank binnen een maand na afschrijving om terugbetaling verzoeken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de automatische incasso. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat. Raadpleeg voor verdere bepalingen de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de volleybalvereniging ODS om per kwartaal de contributie en voor spelende leden de spelerskaart te incasseren. De contributie en kosten van de spelerskaart worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

  Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief

  Ik geef toestemming om foto's waar ik op sta te gebruiken op de website/nieuwsbrief.