Inschrijven als lid van ODS

Wil je je inschrijven als lid van volleybalvereniging ODS, vul dan het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in.

We zullen hierna contact met je opnemen.

De betaling van de contributie en eventuele spelerskaart kan alleen geschieden via automatische incasso. U kunt uw bank binnen een maand na afschrijving om terugbetaling verzoeken. Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt de automatische incasso. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat. Raadpleeg voor verdere bepalingen de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de volleybalvereniging ODS om per kwartaal de contributie en voor spelende leden de spelerskaart te incasseren. De contributie en kosten van de spelerskaart worden vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Onze website gebruikt cookies. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen.